Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych w RCKiK w Kaliszu na rok 2023

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Zamówienie z wolnej ręki (na podst. art. 305 pkt 2 ustawy PZP)
377.000,00 PLNI kwartał
2Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
200.000,00 PLNI kwartał
3Dostawa filtrów antyleukocytarnych do KKCz dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
300.000,00 PLNI kwartał
4Dostawa zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP wraz z dzierżawą 2 szt. separatorów komórkowychDostawaZamówienie klasyczne o wartości równej przekraczającej progi unijne
Przetarg nieograniczony (na podst. art. 132 ustawy PZP)
700.000,00 PLNI kwartał
5Dostawa samochodów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (części I-II)
Część I Dostawa specjalistycznego samochodu do transportu krwi i jej składników
Część II Dostawa samochodu do przewozu osób i transportu krwi i jej składników
DostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
500.000,00 PLNI kwartał
6Dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy do posiadanych przez RCKiK w Kaliszu separatorów PCS2 i MCS firmy HaemoneticsDostawaZamówienie klasyczne o wartości równej przekraczającej progi unijne
Przetarg nieograniczony (na podst. art. 132 ustawy PZP)
1.602.000,00 PLNI kwartał
7Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
332.000,00 PLNI kwartał
8Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (część 1)DostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
252.000,00 PLNII kwartał
9Dostawa i montaż paneli fotowoltanicznych na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
250 000,00 PLNII kwartał
10Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i materiałów zużywalnych do oznaczania hemoglobiny kompatybilnych z posiadanymi przez RCKiK w Kaliszu analizatorami HaemocueDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
300 000,00 PLNIII kwartał
11Dostawa paliw płynnych i dodatków paliwowych na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
500 000,00 PLNIII kwartał
12Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
500 000,00 PLNIII kwartał
13Dostawa zestawów do plazmaferezy wraz z dzierżawą 4 szt. separatorów na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
400 000,00 PLNIII kwartał
14Dostawa wirówki do preparatyki krwi do RCKiK w Kaliszu w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków UEDostawaZamówienie klasyczne o wartości o wartości mniejszej niż progi unijne
Tryb podstawowy (na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP)
300 000,00 PLNI kwatrał
Przejdź do treści