Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych w RCKiK w Kaliszu na rok 2022

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1Remont Pracowni Pobierania wraz z zapleczem socjalnym w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuRoboty budowlanetryb podstawowy art. 275 pkt 1330 000,00 PLNI kwartał/II kwartał
2Dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwiDostawaPrzetarg nieograniczony2 500 000,00 PLNI kwartał
3Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2Dostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1200 000,00 PLNI kwartał
4Dostawa, instalacja i serwis radiatora do napromieniowania krwi i jej składników na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawaPrzetarg nieograniczony1 000 000,00 PLNI kwartał/II kwartał
5Dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1340 000,00 PLNII kwartał
6Dostawa nożyków/zgrzewów do jałowego łączenia drenów oraz dzierżawa zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dostawą nożyków/zgrzewów dla RCKiK w Kaliszu
(Część 1-2)
Dostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1191 140,00 PLNII kwartał
7Dostawa zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP wraz z dzierżawą 2 szt. separatorów komórkowychDostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1600 000,00 PLNIV kwartał
8Dostawa, instalacja, nadzór i serwis serwera bazodanowego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KaliszuDostawatryb podstawowy art. 275 pkt 1330 000,00 PLNIV kwartał
9Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcyUsługiZamówienie z wolnej ręki180 000,00 PLNIV kwartał
Przejdź do treści