POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych w RCKiK w Kaliszu na rok 2020, zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

Lp.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania
1Dostawa bonów towarowych dla honorowych krwiodawcówDostawaPrzetarg nieograniczony poniżej 139 000 euro300 000,00 PLNIII kwartał
2Dostawa rozłącznych zestawów do plazmaferezy w ilości 24 000 sztuk do posiadanych separatorów PCS 2 firmy HaemoneticsDostawaPrzetarg nieograniczony powyżej 139 000 euro1 300 000,00 PLNIV kwartał
3Dostawa nożyków do jałowego łączenia drenów kompatybilnych z aparatem TSCD - IIDostawaPrzetarg nieograniczony poniżej 139 000 euro500 000,00 PLNIV kwartał
4Dostawa testów do badania markerów wirusologicznych przenoszonych drogą krwi oraz kiły metodą chemiluminescencji / elektrochemiluminescensji tj. testy wirusologiczne: HBsAg z testami potwierdzenia, testy wirusologiczne anty - HCV, testy wirusologiczne anty - HIV 1+2 oraz testy kiłowe w kierunku wykrycia przeciwciał przeciwko Treponema pallidum i materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne wraz z dzierżawą dwóch analizatorów niezbędnych do wykonywania badań wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego systemu informatycznegoDostawaPrzetarg nieograniczony powyżej 139 000 euro3 600 000,00 PLNIII kwartał
5Dostawa zestawów pojemników do pobierania krwi i jej składnikówDostawaPrzetarg nieograniczony powyżej 139 000 euro2 500 000,00 PLNI kwartał
6Dostawa zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP oraz dzierżawa separatora komórkowegoDostawaPrzetarg nieograniczony poniżej 139 000 euro550 000,00 PLNII kwartał
7Dostawa agregatu prądotwórczegoDostawaPrzetarg nieograniczony poniżej 139 000 euro150 000,00 PLNI kwartał
8Remont pomieszczeń RCKiK w KaliszuRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony poniżej 139 000 euro150 000,00 PLNIV kwartał
9Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcyUsługiZamówienie z wolnej ręki150 000,00 PLNI kwartał
Przejdź do treści