Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9 | 62-800 Kalisz

Centrala: 62 76 79 400
Sekretariat: 62 76 79 415 Fax: 62 76 73 889
Ekspedycja: 62 76 79 433 lub 34
Promocja: 62 76 79 401

Rejestracja: 62 76 79 416 lub 417

sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Ekspedycja krwi

608 666 639

ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1 | 62-510 Konin

63 243 86 28

ot.konin@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Ostrowie Wlkp.

ul. Limanowskiego 20-22 | 63-400 Ostrów Wlkp.

62 767 94 43

ot.ostrow@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 17 | 63-500 Ostrzeszów

62 732 01 35

ot.ostrzeszow@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Krotoszynie

ul. Mahle 4 | 63-700 Krotoszyn

62 588 03 60

ot.krotoszyn@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Farmacji Szpitalnej
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

62 76 79 423

farmacja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Dawców i Pobierania
Kierownik Działu Dawców i Pobierania

62 76 79 419

gabinet@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Rejestracji Krwiodawców

62 76 79 416 lub 417

Kierownik Gabinetu Lekarskiego

62 76 79 419

Pracownia Pobierania Krwi Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu

62 76 79 431

Kierownik Sekcji ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa

62 76 79 401

promocja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Preparatyki i Ekspedycji
Kierownik Pracowni Preparatyki

62 76 79 421 lub 422

Kierownik Pracowni Ekspedycji

62 76 79 433 lub 434

 

Fax: 62 76 79 411

 

ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl

 

Dział Laboratoryjny
Kierownik Działu Laboratoryjnego

62 76 79 429

p.o. Kierownika Pracowni Chemicznej Analiz Lekarskich

62 76 79 427

Kierownik Pracowni Grup Krwi Krwiodawców

62 76 79 447

Kierownik Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

62 76 79 412

Kierownik Pracowni Serologicznej Badań Konsultacyjnych

62 76 79 420

Dział Zapewnienia Jakości
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

62 76 79 441

Pracownia Kontroli Jakości

62 76 79 437

dzj@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa

+48 502 409 306

konsultant@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

62 76 79 441

Administracja
Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa

62 76 79 405 lub 407

finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych

62 76 79 403

kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu

62 76 79 410

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

62 76 79 402

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

62 76 79 403

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych

62 76 79 407

Inspektor Ochrony Danych

62 76 79 437

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Systemów Informatycznych

62 76 79 412 lub 440

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych

62 76 79 403

Przejdź do treści