Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9 | 62-800 Kalisz

Centrala: 62 76 79 400
Sekretariat: 62 76 79 415 Fax: 62 76 73 889
Ekspedycja: 62 76 79 433 lub 34
Promocja: 62 76 79 401

Rejestracja: 62 76 79 416 lub 417

sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Ekspedycja krwi

608 666 639

ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1 | 62-510 Konin

63 243 86 28

ot.konin@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Ostrowie Wlkp.

ul. Limanowskiego 20-22 | 63-400 Ostrów Wlkp.

62 767 94 43

ot.ostrow@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 17 | 63-500 Ostrzeszów

62 732 01 35

ot.ostrzeszow@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Krotoszynie

ul. Mahle 4 | 63-700 Krotoszyn

62 588 03 60

ot.krotoszyn@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Farmacji Szpitalnej
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej

62 76 79 423

farmacja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Dawców i Pobierania
Kierownik Działu Dawców i Pobierania

62 76 79 419

gabinet@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Rejestracji Krwiodawców

62 76 79 416 lub 417

Kierownik Gabinetu Lekarskiego

62 76 79 419

Pracownia Pobierania Krwi Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu

62 76 79 431

i.far@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Sekcji ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa

62 76 79 401

promocja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Preparatyki i Ekspedycji
Kierownik Pracowni Preparatyki

62 76 79 421 lub 422

e.zlociak@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Pracowni Ekspedycji

62 76 79 433 lub 434

 

Fax: 62 76 79 411

 

ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl

 

Dział Laboratoryjny
Kierownik Działu Laboratoryjnego

62 76 79 429

p.o. Kierownika Pracowni Chemicznej Analiz Lekarskich

62 76 79 427

m.poradawisniewska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Pracowni Grup Krwi Krwiodawców

62 76 79 447

Kierownik Pracowni Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

62 76 79 412

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Zapewnienia Jakości
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości

62 76 79 441

e.melka-foltynska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Pracownia Kontroli Jakości

62 76 79 437

dzj@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa

+48 502 409 306

konsultant@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością

62 76 79 441

Administracja
Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa

62 76 79 405 lub 407

finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych

62 76 79 403

kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu

62 76 79 410

k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl
przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Kierownik Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

62 76 79 402

a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

62 76 79 403

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych

62 76 79 407

d.waberska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych

62 76 79 437

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Systemów Informatycznych

62 76 79 412 lub 440

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych

62 76 79 403

Przejdź do treści