Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9 | 62-800 Kalisz

Centrala: 62 76 79 400
Sekretariat: 62 76 79 415 Fax: 62 76 73 889
Ekspedycja: 62 76 79 433 lub 34
Promocja: 62 76 79 401

sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Ekspedycja krwi

608 666 639

ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1 | 62-510 Konin

63 243 86 28

ot.konin@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Ostrowie Wlkp.

ul. Limanowskiego 20-22 | 63-400 Ostrów Wlkp.

62 767 94 43

ot.ostrow@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 17 | 63-500 Ostrzeszów

62 732 01 35

ot.ostrzeszow@krwiodawstwo.kalisz.pl

Terenowy Oddział w Krotoszynie

ul. Mahle 4 | 63-700 Krotoszyn

62 588 03 60

ot.krotoszyn@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Farmacji Szpitalnej
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej mgr Anna Kunz

62 76 79 423

farmacja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Dawców i Pobierania
Kierownik Działu Dawców i Pobierania - Ludmiła Sobolewska - lek. med., specjalista IIº w zakresie Transfuzjologii Klinicznej

62 76 79 419

gabinet@krwiodawstwo.kalisz.pl

Rejestracja krwiodawców Kierownik - Karina Maczka - Guza - lek. med., specjalista Iº w zakresie Analityki Klinicznej, IIº Diagnostyki Laboratoryjnej

62 76 79 416 lub 417

Gabinet Lekarski Kierownik - Karina Maczka - Guza - lek. med., specjalista Iº w zakresie Analityki Klinicznej, IIº Diagnostyki Laboratoryjnej

62 76 79 419

Pracownia Pobierania Krwi Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu - mgr Iwona Far

62 76 79 431

i.far@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa Kierownik - mgr Anna Janicka - Białożyt

62 76 79 401

promocja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Preparatyki i Ekspedycji
Pracownia Preparatyki Kierownik - mgr. Ewa Złociak

62 76 79 421 lub 422

e.zlociak@krwiodawstwo.kalisz.pl

Pracownia Ekspedycji Kierownik Pracowni Ekspedycji - lek. Dariusz Szambelan

62 76 79 433 lub 434

 

Fax: 62 76 79 411

 

ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl

 

Dział Laboratoryjny
Kierownik Działu Laboratoryjnego mgr Maciej Marek, diagnosta laboratoryjny, IIº specjalizacji Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 429

Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich p.o. Kierownika mgr Agata Karkos - Janiszewska

62 76 79 427

a.kuleczko@krwiodawstwo.kalisz.pl

Pracownia Grup Krwi Krwiodawców Kierownik mgr Bogusława Włodarczyk, diagnosta laboratoryjny, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 447

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew Kierownik mgr Maciej Marek, diagnosta laboratoryjny, IIº specjalizacji Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 412

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Zapewnienia Jakości
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości mgr Ewa Melka-Foltyńska diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 441

e.melka-foltynska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Pracownia Kontroli Jakości

62 76 79 437

dzj@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa lek. Mirosław Mielczarek - specjalista w zakresie transfuzjologii klinicznej

62 76 79 442

konsultant@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością mgr Ewa Melka-Foltyńska - diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 441

Administracja
Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa Główna Księgowa mgr Magdalena Wasilewska Ubych

62 76 79 405 lub 407

finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Służb Pracowniczych Kierownik mgr Małgorzata Lewandowicz

62 76 79 411,  62 76 79 403

kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu Krzysztof Ukleja, mgr inż, Izabela Walendowska

62 76 79 410

k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl
przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Kierownik mgr Aneta Wojciechowska

62 76 79 402

a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mgr Grzegorz Gorzkiewicz

62 76 79 403

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych Dorota Waberska

62 76 79 442

d.nowak@krwiodawstwo.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych mgr inż. Izabela Walendowska

62 76 79 401

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Systemów Informatycznych mgr Maciej Marek

62 76 79 412 lub 448

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych Konrad Szymczak

62 76 79 403

Przejdź do treści