Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Dokumenty do pobrania i pakiety edukacyjne

Wniosek – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Wniosek – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

Wniosek – Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 

 

Edukacja dla szkół klasy 1-3, 4-8, ponadpodstawowe

Celem projektu edukacyjnego jest promowanie honorowego krwiodawstwa, obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

Link do pobrania materiałów:

https://www.twojakrew.pl/dla-szkol/

 

Edukacja dla studentów

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew, promowanie bezinteresownego dzielenia się krwią i jej składnikami oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

Link do pobrania materiałów:

https://www.twojakrew.pl/dla-studentow/

Edukacja dla najmłodszych

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew, promowanie bezinteresownego dzielenia się krwią i jej składnikami oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

Drodzy Rodzice,

zapraszamy do pobrania materiałów dla dzieci, dzięki którym w łatwy sposób będziecie mogli przekazać szlachetną ideę honorowego krwiodawstwa. Wydrukujcie materiały i dobrze się bawcie.

Link do pobrania materiałów:

https://www.twojakrew.pl/dla-najmlodszych/

Edukacja dla podmiotów leczniczych i laboratoriów

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi skierowana do podmiotów leczniczych i laboratoriów diagnostycznych została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi.

Link do pobrania materiałów:

https://www.twojakrew.pl/dla-podmiotow-leczniczych/

 

Edukacja dla pracodawców

Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zapotrzebowania na krew oraz zachęcenie Polaków do honorowego oddawania krwi. Akcje honorowego oddawania krwi organizowane w miejscach pracy pozwalają nie tylko nieść pomoc potrzebującym ale także umacniać pozytywny wizerunek firm i budować pozytywne relacje pomiędzy pracownikami i ich otoczeniem.

Link do pobrania materiałów:

https://www.twojakrew.pl/dla-firm/

Zgłoszenie zdarzenia korupcyjnego

Szczególne uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Przejdź do treści