Przetargi powyżej 30000 euro

Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcy (RCKiK/18-I/3/2020)Czytaj dalej
Dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi (RCKiK/18-I/1/2020)Czytaj dalej
Przejdź do treści