Informujemy, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują testów na obecność koronawirusa!

Przetargi powyżej 30000 euro

Dostawa zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP wraz z dzierżawą 2 szt. separatorów komórkowych (RCKiK/18-I/4/2020)Czytaj dalej
Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18-I/2/2020)Czytaj dalej
Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcy (RCKiK/18-I/3/2020)Czytaj dalej
Dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi (RCKiK/18-I/1/2020)Czytaj dalej
Przejdź do treści