Informujemy, że od dnia 3 sierpnia br. wznawiamy pracę Oddziału Terenowego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1.

Przetargi powyżej 30000 euro

Dostawa zestawów jednorazowego użytku wraz z niezbędnymi płynami do poboru UKKP wraz z dzierżawą 2 szt. separatorów komórkowych (RCKiK/18-I/4/2020)Czytaj dalej
Dostawa agregatu prądotwórczego wraz z montażem i uruchomieniem dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18-I/2/2020)Czytaj dalej
Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcy (RCKiK/18-I/3/2020)Czytaj dalej
Dostawa do siedziby Zamawiającego jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi (RCKiK/18-I/1/2020)Czytaj dalej
Przejdź do treści