POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Przetargi powyżej 30000 euro

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/4/2021)Czytaj dalej
Remont pomieszczeń RCKiK w Kaliszu (RCKiK/18-I/2/2021)Czytaj dalej
Sukcesywne dostawy pakietów czekolady dla zrównoważenia wysiłku energetycznego dla Honorowych Dawców Krwi (ZZP-50/21)Czytaj dalej
Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2 RCKiK/18-I/1/2021Czytaj dalej
Dostawa 504 sztuk zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z urządzeniem Macotronic B2 (RCKiK/18-I/3/2021)Czytaj dalej
Plan zamówień publicznych na 2021 rokCzytaj dalej
Wykonywanie badań ilościowych przeciwciał SARS Cov-2 (w tym IgG)Czytaj dalej
Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem BANK KRWI, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w okresie 12 miesięcyCzytaj dalej
Dostawa bonów towarowych dla honorowych krwiodawców w formie papierowej o nominałach 10,00zł w ilości 30.000szt (RCKiK/18-I/8/2020)Czytaj dalej
Przejdź do treści