Informujemy, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują testów na obecność koronawirusa!

Przetargi poniżej 30000 euro

Sprzedaż zespołu prądotwórczego (RCKiK/18/8/2020)Czytaj dalej
Dostawa dwóch sztuk aparatów do pobierania osocza metodą automatycznej aferezy (RCKiK/18/1/2020)Czytaj dalej
Dostawa 2500 szt. laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do KKP (RCKiK/18/4/2020)Czytaj dalej
Przejdź do treści