Informujemy, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują testów na obecność koronawirusa!

Zapotrzebowanie na produkty krwiopochodne

Wzory indywidualnego zamówienia na produkty krwiopochodne reguluje  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę.

Przejdź do treści