Informujemy, że od dnia 3 sierpnia br. wznawiamy pracę Oddziału Terenowego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1.

Zapotrzebowanie na produkty krwiopochodne

Wzory indywidualnego zamówienia na produkty krwiopochodne reguluje  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 13 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego wzoru zamówienia indywidualnego na produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia oraz desmopresynę.

Przejdź do treści