Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Komunikat ws. wydawania dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo Krwiodawcy!

 

Obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej oraz ostatnie zalecenia pokontrolne, zmusiły nas do zaprzestania dalszego wysyłania pocztą do Krwiodawców wyników badań laboratoryjnych, legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi”, „Karty identyfikacyjnej grupy krwi” i innej indywidualnej dokumentacji medycznej.

Jak dotychczas, nadal będziemy wysyłać Państwu listem poleconym ze zwrotką, wezwanie do odbioru nieprawidłowych (odbiegających od normy) wyników badań krwi, prosząc o osobiste przybycie do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Pozostałą dokumentację medyczną, tj. wyniki badań nie odbiegające od obowiązujących zakresów norm, będą mogli Państwo odbierać osobiście w Regionalnym Centrum w Kaliszu lub w Terenowych Oddziałach, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej woli.

Zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do pozostałej dokumentacji, którą dotychczas wysyłaliśmy pocztą, tj.: legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” i „Karty identyfikacyjnej grupy krwi”.

Jak dotychczas, nadal będziemy wysyłać Państwu pocztą zaświadczenia o ilości oddanej krwi, o które Państwo prosicie telefonicznie bądź mailowo.

Informując o powyższym, liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają nasi pracownicy pod nr telefonów:       62-7679-416,   62-7679-417,   62-7679-415

oraz e-mailowo poprzez adres:  sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

 

Dyrekcja RCKiK w Kaliszu