Informujemy, że od dnia 3 sierpnia br. wznawiamy pracę Oddziału Terenowego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 1.

Komunikat ws. wydawania dokumentacji medycznej

Szanowni Państwo Krwiodawcy!

 

Obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych i dokumentacji medycznej oraz ostatnie zalecenia pokontrolne, zmusiły nas do zaprzestania dalszego wysyłania pocztą do Krwiodawców wyników badań laboratoryjnych, legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi”, „Karty identyfikacyjnej grupy krwi” i innej indywidualnej dokumentacji medycznej.

Jak dotychczas, nadal będziemy wysyłać Państwu listem poleconym ze zwrotką, wezwanie do odbioru nieprawidłowych (odbiegających od normy) wyników badań krwi, prosząc o osobiste przybycie do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Pozostałą dokumentację medyczną, tj. wyniki badań nie odbiegające od obowiązujących zakresów norm, będą mogli Państwo odbierać osobiście w Regionalnym Centrum w Kaliszu lub w Terenowych Oddziałach, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu takiej woli.

Zasada ta obowiązuje także w odniesieniu do pozostałej dokumentacji, którą dotychczas wysyłaliśmy pocztą, tj.: legitymacji „Honorowego Dawcy Krwi” i „Karty identyfikacyjnej grupy krwi”.

Jak dotychczas, nadal będziemy wysyłać Państwu pocztą zaświadczenia o ilości oddanej krwi, o które Państwo prosicie telefonicznie bądź mailowo.

Informując o powyższym, liczymy na wyrozumiałość z Państwa strony. Wszelkich informacji w tym zakresie udzielają nasi pracownicy pod nr telefonów:       62-7679-416,   62-7679-417,   62-7679-415

oraz e-mailowo poprzez adres:  sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

 

Dyrekcja RCKiK w Kaliszu

Przejdź do treści