Kontakt

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
ul. Kaszubska 9 | 62-800 Kalisz

Centrala: 62 76 79 400
Sekretariat/Fax: 62 76 73 889
Ekspedycja: 62 76 79 433 lub 34
Promocja: 62 76 79 401

sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Ekspedycja krwi

608 666 639

Terenowy Oddział w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1 | 62-510 Konin

63 243 86 28

Terenowy Oddział w Ostrowie Wlkp.

ul. Limanowskiego 20-22 | 63-400 Ostrów Wlkp.

62 595 13 31

Terenowy Oddział w Ostrzeszowie

ul. Zamkowa 17 | 63-500 Ostrzeszów

Tel/Fax: 62 732 01 35

Terenowy Oddział w Krotoszynie

ul. Mahle 4 | 63-700 Krotoszyn

62 588 03 60

Dział Farmacji Szpitalnej
Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej mgr Anna Kunz

62 76 79 423

farmacja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Dawców i Pobierania
Kierownik Działu Dawców i Pobierania lek. med. Maria Jesion

62 76 79 419

gabinet@krwiodawstwo.kalisz.pl

Rejestracja krwiodawców Kierownik - Ludmiła Sobolewska - lek. med., specjalista IIº w zakresie Transfuzjologii Klinicznej

62 76 79 416 lub 417

Gabinet Lekarski Kierownik - Ludmiła Sobolewska - lek. med., specjalista IIº w zakresie Transfuzjologii Klinicznej

62 76 79 419

Pracownia Pobierania Krwi Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu - mgr Iwona Far

62 76 79 431

i.far@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa Kierownik - mgr Joanna Jarek - Janicka

62 76 79 401

promocja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Dział Preparatyki i Ekspedycji
Pracownia Preparatyki Kierownik - mgr Małgorzata Tarnawska - diagnosta laboratoryjny, specjalista IIº w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 421 lub 422

Pracownia Ekspedycji Kierownik Pracowni Ekspedycji - lek. Karina Maczka-Guza

62 76 79 433 lub 434

Dział Laboratoryjny
Kierownik Działu Laboratoryjnego mgr Małgorzata Tarnawska - diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 441

Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich Kierownik mgr Antonina Kuleczko - diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej

62 76 79 427

Pracownia Grup Krwi Krwiodawców Kierownik mgr Bogusława Włodarczyk, diagnosta laboratoryjny, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 406

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew mgr Maciej Marek, diagnosta laboratoryjny IIº specjalizacji laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznejczynniki

62 76 79 412

Dział Zapewnienia Jakości
Kierownik Działu Zapewnienia Jakości mgr Ewa Melka-Foltyńska diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 441

Pracownia Kontroli Jakości

62 76 79 418

Samodzielne Stanowisko Pracy Konsultanta do Spraw Krwiolecznictwa lek med. Mirosław Mielczarek - specjalista w zakresie transfuzjologii klinicznej

62 767 94 42

Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością mgr Ewa Melka-Foltyńska - diagnosta laboratoryjny, Iº specjalizacji w zakresie Analityki Klinicznej, IIº specjalizacji w zakresie Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej

62 76 79 441

Administracja
Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa Główna Księgowa mgr Irena Mrugalska

62 76 79 405 lub 407

finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Służb Pracowniczych Kierownik mgr Grażyna Soroczyńska

62 76 79 403

kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu Krzysztof Ukleja, Wioletta Machelak

62 76 79 410

k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl
przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Kierownik mgr Aneta Wojciechowska

62 76 79 402

a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mgr inż. Izabela Nałęcz

62 76 79 410

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych mgr Donata Nowak

62 76 79 442

d.nowak@krwiodawstwo.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych mgr inż. Izabela Walendowska

62 76 79 401

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy Administrator Systemów Informatycznych mgr Maciej Marek

62 76 79 412 lub 448

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Przeciwpożarowych mgr inż. Krzysztof Kurzawski

62 76 79 403

Przejdź do treści