Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 29-06-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Klienci zewnętrzni

KONTAKTY PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu w I półroczu 2016 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 76).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu
za okres od stycznia do końca czerwca 2016r.

 

Lp. Data Kontaktu Nazwa klienta zewnętrznego Forma działalności klienta zewnętrznego Imię, nazwisko i funkcja osoby występującego w imieniu klienta zew. Sposób podejmowania kontaktu (np. telefonicznie, wizyta osobista) Określenie sprawy, której dotyczył kontakt Określenie wpływu (rezultatu )jaki wywarł kontakt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 25.01.2016 Novo Nordisk Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Organizacja konferencji naukowej —————–
2 25.01.2016 Comesa Polska Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Prezentacja sprzętu laboratoryjnego —————–
3 11.03.2016 Roche Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Konsultacje —————–
4 04.06.2016 Comesa Polska Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Prezentacja sprzętu laboratoryjnego —————–
5 16.06.2016 Roche Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta robocza —————–
6 10.08.2016 Bio-Rad Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta robocza —————–
7 11.08.2016 Roche Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta robocza —————–
8 08.09.2016 Abbott Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta robocza —————–
9 13.09.2016 Roche Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta w sprawie democobasa 601 —————–
10 21.09.2016 Biasorine Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta w sprawie przedłużenia umowy na odczynniki wirusologiczne —————–
11 07.10.2016 Bio-Rad Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta w sprawie przyszłorocznego przetargu —————–
12 16.11.2016 Abbott Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta robocza —————–
13 24.11.2016 Terumo Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Wizyta robocza —————–
14 01.12.2016 Comesa Polska   Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Oferta sprzedaży separatora ——————–
15 02.12.2016 Abbott Sp. z o.o. -Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Oferta dot. testów wirusologicznych ——————-
16 05.12.2016 Macopharma Sp. z o.o. -Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

17 09.12.2016 Roche Sp. z o.o – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Przedstawienie nowych testów wirusologicznych ————-
18 09.12.2016 Terumo Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

Prezentacja separatora Trima ——————–
19 21.12.2016 Macopharma Sp. z o.o Przedstawiciel handlowy

 

Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

prezentacja oferty —————–
20 22.12.2016 Bio-Rad Sp. z o.o. – Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK

w Kaliszu

prezentacja oferty —————–

 

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności

[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych