Informujemy, że Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują testów na obecność koronawirusa!

Klienci zewnętrzni

Kontakty podejmowane przez klientów zewnętrznych

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu w  2019 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 76).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu za okres od 1 stycznia do 30 CZERWCA 2019r.

Data kontaktuNazwa klientaForma działalnościFunkcja osoby występującej w imieniu klienta zewn.Sposób podejmowania kontaktuOkreślenie sprawy, której dotyczył kontaktOkreślenie wpływu (rezultatu) jaki wywarł kontakt
17.12.2020HAEMO SolutionsSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta kurtuazyjna--------------------------
29.11.2020Fresenius KabiSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta kurtuazyjna--------------------------
20.12.2019RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta kurtuazyjna--------------------------
19.12.2019Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta kurtuazyjna--------------------------
26.11.2019BiopharmaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta kurtuazyjna--------------------------
24.09.2019HAEMO SolutionsSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKiK w KaliszuWizyta biznesowaDecyzja o zakupie separatorów osoczowych
30.05.2019NCKSp. z o.o.DyrekcjaWizyta w RCKIK w KaliszuWizyta robocza
24.05.2019Bio RadJednoosobowa działalność gospodarczaPrzedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuPokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z wykorzystaniem systemu cobas 6800, cobas p 680, cobas p 512, cobas e 601
25.04.2019RocheSp. z o.o.Wizyta w RCKIK w KaliszuPokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z wykorzystaniem systemu cobas 6800, cobas p 680, cobas p 512, cobas e 601
14.03.2019RocheSp. z o.o.Wizyta w RCKIK w KaliszuPokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z wykorzystaniem systemu cobas 6800, cobas p 680, cobas p 512, cobas e 601
06.03.2019RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuPrezentacja aparatury działającej w Pracowni Wirusologicznej
06.03.2019RCKiK w SzczecinieSp. z o.o.Wizyta w RCKIK w KaliszuWizyta w RCKIK w KaliszuUdział w prezentacji aparatury Roche
12.02.2019Comesa PolskaSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuOmówienie dalszej współpracy
12.02.2019RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuUstalenie terminu wizyty dla RCKIK w szczecinie
06.02.2019GrifolsSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuPrezentacja odczynników serologicznychDo przetestowania
06.02.2019WoltersKulwerSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuUstalenie terminu prezentacji
06.02.2019Betcon DickinsonSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuInspekcja cytometru przepływowegoWykonana
04.02.2019Terumo BCTSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuDzierżawa separatora TrimaDojdzie do skutku
29.01.2019NovoNordiscS. A.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuOmówienie problemów nabytej hemofiliiPlanowane szkolenie dla lekarzy szpitala
28.01.2019Asseco PolandS. A.Wizyta w RCKIK w KaliszuOpracowanie nowego oprogramowanie dla potrzeb Pracowni WirusologicznejPoprawa funkcjonowania urządzeń
28.01.2019RocheSp. z o.o.Przedstawiciel handlowyWizyta w RCKIK w KaliszuOpracowanie nowego oprogramowanie dla potrzeb Pracowni WirusologicznejPoprawa funkcjonowania urządzeń
24.01.2019MentorS. A.broker ubezpieczeniowyWizyta w RCKIK w KaliszuAktualizacja ubezpieczeń

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności
[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych
[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

Przejdź do treści