Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 19-05-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -
Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Klienci zewnętrzni

KONTAKTY PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu w I półroczu 2018 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 76).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Lp. Data Kontaktu Nazwa klienta zewnętrznego Forma działalności klienta zewnętrznego Imię, nazwisko i funkcja osoby występującego w imieniu klienta zew. Sposób podejmowania kontaktu (np. telefonicznie, wizyta osobista) Określenie sprawy, której dotyczył kontakt Określenie wpływu (rezultatu )jaki wywarł kontakt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 29.01.18 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ——————–
2 19.02.18r Roche Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
3 12.03.218 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
4 19.03.218 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza  
5 06.04.18 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
6 10.04.18 Roche Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
7 13.04.18 Asseco Sp.  z o. o. -przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Prezentacja sprzętu  

—————

8 13.04.18 Roche Sp. z o.o. przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza —————-
 9  19.04.18  Comesa Sp. z o.o.  przedstawiciel handlowy  Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta robocza  Organizacja przesyłki urządzeń do sieci
 10  26.04.18  Roche  Sp. z o.o.  przedstawiciel handlowy  Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta robocza  —————-
 11  11.05.18  Roche  Sp. z o.o.  przedstawiciel handlowy  Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta robocza  Szkolenie z zakresu Biologii molekularnej
 12  13.06.18  Roche  Sp. z o.o.

 przedstawiciel handlowy  Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta robocza  ————–
 13  13.06.18  Terumo BCT  Polska  Sp. z o.o.  przedstawiciel handlowy  Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta robocza  Problem przesyłu danych z Separatora Trima
 14  21.06.18  Roche  Sp. z o.o.  przedstawiciel handlowy  Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta robocza  —————-
 15 19.07.2018
 Roche Sp. z o.o.
przedstawiciel handlowy
 Wizyta w RCKiK w Kaliszu Pokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z wykorzystaniem systemu Cobas dla przedstawicieli RCKIK w Bydgoszczy
 
 16  12.12.2018  Fresenius Kabi Polska
 Sp. zo.o.
 przedstawiciel handlowy
 Wizyta w RCKiK w Kaliszu  Wizyta kurtuazyjna
 
 

 

 

 

 

 17  13.12.18 Macopharma
Sp. zo.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Wizyta kurtuazyjna ——————–
 18  20.12.2018 Roche
Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Wizyta kurtuazyjna ————————
 19  21.12.2018  Terumo BCT
Sp. z o.o. przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Wizyta kurtuazyjna ————————-

 

 

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności

[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych