Twoja krew moje życie. | Lubicie się. Co jeszcze was łączy?

Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 17-12-2017

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

KOMUNIKAT NARODOWEGO CENTRUM KRWI W SPRAWIE INTERNETOWEGO SYSTEMU ZALECEŃ NA KONCENTRATY CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA I DESMOPRESYNĘ dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Rekomendujemy składanie zamówień w systemie, dostępnym pod adresem: https://csm-swd.nfz.gov.pl/cnr.

Jednocześnie w celu zapewnienia dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia i desmopresyny informujemy, że do dnia 31.12.2018 dopuszcza się możliwość wystawiania przez lekarzy zapotrzebowań papierowych (poza systemem) w przypadkach:

wydania leku ,,na ratunek", ewentualnych awarii i przerw w działaniu systemu.

Ponadto uprzejmie informujemy, że w każdym przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pacjentów, nadrzędnym celem jest zapewnienie dostępu do ww. produktów leczniczych i jakiekolwiek utrudnienia natury technicznej, nie będą decydowały o dostępności do tych leków.

Prosimy lekarzy i pacjentów o przesyłanie wszelkich uwag, pytań i sugestii w tej sprawie na adres: zapotrzebowania@nck.gov.pl

Wszystkie osoby chętne do oddania krwi w RCKiK w Kaliszu w poniedziałki, zapraszamy do godziny 14.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Klienci zewnętrzni

KONTAKTY PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu w I półroczu 2017 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 76).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu
za okres od stycznia do końca czerwca 2017r.

 

Lp. Data Kontaktu Nazwa klienta zewnętrznego Forma działalności klienta zewnętrznego Imię, nazwisko i funkcja osoby występującego w imieniu klienta zew. Sposób podejmowania kontaktu (np. telefonicznie, wizyta osobista) Określenie sprawy, której dotyczył kontakt Określenie wpływu (rezultatu )jaki wywarł kontakt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 23.02.2017 DiaSorin Sp. z o.o Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ——————–
2 01.03.2017 Roche Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
3 03.03.2017 DiaSorin Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
4 21.03.2017 Roche Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza  
5 04.04.2017 Roche Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
6 10.04.2017 TERUMO BCT POLSKA Sp. z o.o przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza ———————
7 09.06.2017 Comesa Polska Sp.  z o. o. -przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Prezentacja sprzętu  

—————

8 27.06.2017 TERUMO BCT POLSKA Sp. z o.o. przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKiK w Kaliszu Wizyta robocza Ustalenie terminu testowania separatora TRIMA
               
               
               

 

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności

[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych