Legenda:

 • pobór wstrzymany
 • stan wysoki
 • stan średni
 • stan niski
 • stan bardzo niski

Zapasy krwi, stan na: 18-11-2019

 • 0 RH +
 • 0 RH -
 • A RH +
 • A RH -
 • B RH +
 • B RH -
 • AB RH +
 • AB RH -

Klienci zewnętrzni

KONTAKTY PODEJMOWANE PRZEZ KLIENTÓW ZEWNĘTRZNYCH

 

Zgodnie z zaleceniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie stosowania wytycznych dotyczących zasad przyjmowania klientów zewnętrznych w niektórych jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu przedstawia poniżej tabelaryczną informację na temat kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu w I półroczu 2019 r.

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Zdrowia Nr 15, poz. 76).

 

Informacje dotyczące kontaktów podejmowanych przez klientów zewnętrznych wobec RCKiK w Kaliszu
za okres od 1 stycznia do 30 CZERWCA  2019r.

 

Lp. Data Kontaktu Nazwa klienta zewnętrznego Forma działalności klienta zewnętrznego Imię, nazwisko i funkcja osoby występującego w imieniu klienta zew. Sposób podejmowania kontaktu (np. telefonicznie, wizyta osobista) Określenie sprawy, której dotyczył kontakt Określenie wpływu (rezultatu )jaki wywarł kontakt
1 2 3 4 5 6 7 8
1 24.01.2019 Mentor S.A. – broker ubezpieczeniowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Aktualizacja ubezpieczeń ——————–
2 28.01.2019 Asseco Poland S.A. Wizyta w RCKIK w Kaliszu Opracowanie nowego oprogramowanie dla potrzeb Pracowni Wirusologicznej Poprawa funkcjonowania urządzeń
3 28.01.2019 Roche Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Opracowanie nowego oprogramowanie dla potrzeb Pracowni Wirusologicznej Poprawa funkcjonowania urządzeń
4 29.01.2019 NovoNordisc S.A. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Omówienie problemów nabytej hemofilii  Planowane szkolenie dla lekarzy szpitala
5 04.02.2019 Terumo BCT Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Dzierżawa separatora Trima Dojdzie do skutku
6 06.02.2019 Grifols Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Prezentacja odczynników serologicznych Do przetestowania
7 06.02.2019 WoltersKulwer Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Ustalenie terminu prezentacji —————-
8 06.02.2019 Betcon Dickinson Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Inspekcja cytometru przepływowego Wykonana
 9 12.02.2019 Comesa Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Omówienie dalszej współpracy ———–
 10 12.02.2019 Roche Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Ustalenie terminu wizyty dla RCKIK w szczecinie  ————–
 11 06.03.2019 Roche Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Prezentacja aparatury działającej w Pracowni Wirusologicznej ————-
 12 06.03.2019 RCKiK w Szczecinie

Sp. z o.o.

Wizyta w RCKIK w Kaliszu Udział w prezentacji aparatury Roche —————-
 13 14.03..2019 Roche Sp. z o.o. Wizyta w RCKIK w Kaliszu Pokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z

wykorzystaniem systemu cobas 6800, cobas p 680, cobas p 512, cobas e 601

————–
 14 25.04.2019 Roche Sp. z o.o. Wizyta w RCKIK w Kaliszu Pokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z

wykorzystaniem systemu cobas 6800, cobas p 680, cobas p 512, cobas e 601

—————
 15 24.05.2019 Bio Rad Sp. z o.o. Przedstawiciel handlowy Wizyta w RCKIK w Kaliszu Pokaz przebiegu badań wirusologicznych w laboratorium referencyjnym z
wykorzystaniem systemu cobas 6800, cobas p 680, cobas p 512, cobas e 601

 ————–
 16 30.05.2019 NCK Sp. z o.o. Dyrekcja Wizyta w RCKIK w Kaliszu Wizyta robocza  ————
 

 

 

 

 

——————–
 18 ————————
 19 ————————-

 

 

[1] w przypadku stowarzyszeń, fundacji lub innych organizacji należy podać źródło finansowania ich działalności

[2] w szczególności w zakresie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych

[3] w szczególności w zakresie zakupów produktów leczniczych lub wyrobów medycznych