DYREKCJA

Dyrektor – Krzysztof Korzeniowski lek. med.,
IIº specjalizacji w zakresie Transfuzjologii Klinicznej

Sekretariat: 62 767 94 15

Z-ca Dyrektora Wojciech Bachor – dr nauk ekonomicznych

62 767 94 14

Główna Księgowa Irena Mrugalska – mgr administracji

62 767 94 05

Przejdź do treści