Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

SZKOLENIE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. 2023 poz. 1742) organizuje następujące szkolenia:

Szkolenie dla pielęgniarek i położnych z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa

Termin szkolenia 26 i 27.02.2024 r. godz. 8:00 w siedzibie RCKiK w Kaliszu, ul. Kaszubska 9

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 16 lutego telefonicznie lub mailowo

tel. 62 76 79 403 lub 441

mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Przejdź do treści