POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa artykułów biurowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/17/2020)

Termin składania ofert: 18.11.2020r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 18.11.2020r. godz. 10:15

Przejdź do treści