POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/18/2021)

Termin składania ofert do 14.12.2021 r. do godz. 10.00

Termin otwarcia ofert dnia 14.12.2021 r. godz. 10.15

Przejdź do treści