POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa do siedziby Zamawiającego urządzenia do inaktywacji czynników chorobotwórczych w osoczu metodą Theraflex MBPlasma Macotronic wraz z 480 zestawami jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z ww. urządzeniem (RCKiK/18-I/9/2020)

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków w ramach Instrumentu Wsparcia Awaryjnego (ESI) [UNDER EMERGENCY SUPPORT INSTRUMENT (ESI)] numer umowy – PPPA-ECI-CCP-2020-SI2.839206

Przejdź do treści