POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa i instalacja sześciu sztuk wagomieszarek do pobierania krwi pełnej (RCKiK/18/5/2021)

Termin składania ofert 07.06.2021r., godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert 07.06.2021r., godz. 10.15.

Przejdź do treści