Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Dostawa jednorazowych zestawów pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi (RCKiK/18-I/1/2022)

https://krwiodawstwo-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/krwiodawstwo-kalisz/demand/notice/public/52900/details

Przejdź do treści