Dostawa nakłuwaczy oraz igieł jednorazowego użytku dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/14/2021)

Termin składania ofert do dnia 29.10.2021r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert dnia 29.10.2021r. godz. 12.30

Przejdź do treści