POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa odczynników do oznaczania antygenów krwinek czerwonych (RCKiK/18/7/2021)

Nowy termin składania ofert to 24.06.2021 r., godz. 10.00

Nowy termin otwarcia ofert to 24.06.2021 r., godz. 10.15

Termin składania ofert 22.06.2021r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 22.06.2021r. godz. 10.15

Przejdź do treści