POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa probówek do próżniowego systemu pobierania krwi (RCKiK/18/13/2021)

Termin składania ofert do dnia 29.10.2021r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert dnia 29.10.2021r. godz. 12.30

Nowy termin składania ofert to 03.11.2021 r., godziny i miejsce pozostają bez zmian.

Nowy termin otwarcia ofert to 03.11.2021 r., godziny i miejsce pozostają bez zmian.

Przejdź do treści