POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa probówek do próżniowego systemu pobierania krwi (RCKiK/18/15/2020)

Termin składania ofert: 30.10.2020r. godz.: 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.10.2020r. godz.: 10:15

Zmiana terminu składania ofert:

Nowy termin składania ofert: 03.11.2020r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 03.11.2020r. godz. 10:15

Przejdź do treści