Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

„Dostawa probówek laboratoryjnych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu”

https://krwiodawstwo-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/krwiodawstwo-kalisz/demand/notice/public/76815/details

(RCKiK/18-I/9/2022)

Przejdź do treści