Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

„Dostawa roztworu 4% cytrynianu sodu dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu” (RCKiK/18-I/5/2022)

https://krwiodawstwo-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/krwiodawstwo-kalisz/demand/notice/public/61247/details

Przejdź do treści