POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kalisz (RCKiK/18/18/2020)

Termin składania ofert: 19.11.2020r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 19.11.2020r. godz. 10:15

Przejdź do treści