POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa środków czystości i sprzętu do utrzymania czystości dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/19/2021)

Termin składania ofert: 08.12.2021r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.12.2021r. godz. 10:15

Przejdź do treści