Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2 (RCKiK/18-I/3/2022)

https://krwiodawstwo-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/krwiodawstwo-kalisz/demand/notice/public/54523/details

Przejdź do treści