POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa zestawów jednorazowego użytku do inaktywacji patogenów w osoczu kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem Macotronic B2 RCKiK/18-I/1/2021

https://krwiodawstwo-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/krwiodawstwo-kalisz/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Przejdź do treści