POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa zestawów pojemników pustych o pojemności a’600ml przeznaczonych do pozyskiwania surowicy w ilości 7.000 szt. (RCKiK/18/11/2021)

Termin składania ofert do dnia 15.09.2021r. godz. 10.00

Termin otwarcia ofert dnia 15.09.2021r. godz. 10.15

Przejdź do treści