POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Wykonywanie badań ilościowych przeciwciał SARS Cov-2 (w tym IgG)

Działanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków w ramach Instrumentu Wsparcia Awaryjnego (ESI) [UNDER EMERGENCY SUPPORT INSTRUMENT (ESI)] numer umowy – PPPA-ECI-CCP-2020-SI2.839206

Przejdź do treści