Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Informacja dla dawców i szpitali !!!!

RCKiK w Kaliszu uprzejmie informuje, że od 1.09.2013 nie wystawia zaświadczeń potwierdzających oddanie krwi dla określonego z imienia i nazwiska chorego, gdyż Ustawa o publicznej służbie krwi z 11.09.1997 w art 20 stanowi…,,podmiot leczniczy nie może uzależniać zastosowanie w leczenieu krwią od oddania krwi przez inną osobę“.

Przejdź do treści