POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Konkurs na stanowicko Z-cy Dyrektora

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznicznictwa w Kaliszu,

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępy Dyrektora do Spraw Medycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

w Kaliszu

 

Konkurs z-ca dyrektora ds. medycznych

Przejdź do treści