Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

NOWY MOBILNY PUNKT POBORU KRWI

W grudniu 2023 r. do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu dotarł nowy Mobilny Punkt Poboru Krwi. Zakup ambulansu został współfinansowany ze środków programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn. “Zapewnienie Samowystarczalności Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie krwi, i jej składników na lata 2021-2026.

Czterostanowiskowy ambulans do poboru krwi został zbudowany na autobusie marki Mercedes-Benz, model MBE 15 RHD, typ 410 02. W ambulansie wydzielono, stanowisko rejestracji, stanowisko do poboru próbek i  gabinet lekarski oraz cztery fotele do poboru krwi. Ponadto ambulans jest wyposażony w instalację ciepłej i zimnej wody oraz wydajny system klimatyzacji. Ambulans na czas akcji poboru krwi będzie korzystał z systemu zasilania hybrydowego, gdzie głównym elementem zasilającym jest bank baterii (z monitoringiem i nadzorem stanu naładowania baterii) wspomagany agregatem prądotwórczym,  który spełnia najnowsze wymagania dotyczące emisji spalin.

Nowy Mobilny Punkt Poboru Krwi

Mobilny Punkt Poboru Krwi

 

Przejdź do treści