Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych – archiwalne

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu ogłasza: Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób na kandydatów na dawców krwi i jej składników i dawców szpiku oraz dawców krwi i jej składników.

Termin składania ofert – do dnia 21.12.2022 r. godz.10.00 w sekretariacie RCKiK w Kaliszu, ul.Kaszubska 9.

Termin otwarcia  ofert – w dniu 21.12.2022 r. godz.10.30

Przejdź do treści