Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

SZKOLENIE DLA LEKARZY

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. 2023 poz. 1742) organizuje następujące szkolenia:

Szkolenie dla lekarzy odpowiedzialnych za gospodarkę krwią w podmiotach leczniczych

Termin szkolenia 20.03.2024 godz. 9:00 w siedzibie RCKiK w Kaliszu, ul. Kaszubska 9

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 15 marca telefonicznie lub mailowo

tel. 62 76 79 403 lub 441

mail: sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl

Przejdź do treści