Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

UROCZYSTE WRĘCZENIE ODZNACZEŃ ZdZN

Dnia 2 grudnia 2022 r. na uroczystości poświęconej Honorowym Dawcom Krwi, mogliśmy gościć wielu znamienitych Gości.

Podczas uroczystego spotkania uhonorowaliśmy odznaczeniem nadanym przez Ministra Zdrowia Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia narodu, dawców, którzy oddali powyżej 20 l krwi.

Również w ramach podziękowania, licznie przybyli Goście za swe zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa otrzymali odznaczenie Zasłużony dla RCKiK w Kaliszu.

Wszystkim Gościom i uczestnikom spotkania serdecznie gratulujemy.

Przejdź do treści