ADMINISTRACJA

Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa

Główna Księgowa – mgr Magdalena Wasilewska Ubych

62 76 79 405 lub 407

finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Służb Pracowniczych

Kierownik – mgr Małgorzata Lewandowicz

62 76 79 411,

 

62 76 79 403

kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu

Krzysztof Ukleja, mgr inż. Izabela Walendowska

62 76 79 410

k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl

przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Kierownik – mgr Aneta Wojciechowska

62 76 79 402

a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych

mgr inż. Izabela Walendowska

62 76 79 401

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

Przejdź do treści