Potrzebna krew o grupie Rh(-) Pamiętajmy !!! koncentrat krwinek czerwonych ma ważność 42 dni, płytki krwi 5 dni Potrzebna krew o grupie Rh(-)

ADMINISTRACJA

Główny Księgowy i Sekcja Rachunkowo-Budżetowa

Główna Księgowa – mgr Magdalena Wasilewska Ubych

62 76 79 405 lub 407

finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Służb Pracowniczych

Kierownik – mgr Grażyna Soroczyńska

62 76 79 411,

 

62 76 79 403

kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Techniczna, Zaopatrzenia i Transportu

Krzysztof Ukleja, mgr inż. Izabela Walendowska

62 76 79 410

k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl

przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Kierownik – mgr Aneta Wojciechowska

62 76 79 402

a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Gołdych

+48 518 053 702

iod@krwiodawstwo.kalisz.pl

Przejdź do treści