POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

DZIAŁ DAWCÓW I POBIERANIA

Kierownik Działu Dawców i Pobierania

lek. Maria Jesion

62 76 79 419

gabinet@krwiodawstwo.kalisz.pl

Rejestracja krwiodawców

Kierownik – lek. Ludmiła Sobolewska

62 76 79 416 lub 417

Gabinet Lekarski

Kierownik – lek. Ludmiła Sobolewska

62 76 79 419

Pracownia Pobierania Krwi

Pielęgniarka nadzorująca i koordynująca pracą zespołu – mgr Iwona Far

62 76 79 431

i.far@krwiodawstwo.kalisz.pl

Sekcja ds. Promowania Honorowego Krwiodawstwa

Kierownik – mgr Joanna Jarek – Janicka

62 76 79 401

promocja@krwiodawstwo.kalisz.pl

Przejdź do treści