POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

DZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik Działu Laboratoryjnego

mgr Maciej Marek

62 76 79 429

Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich

Kierownik – mgr Antonina Kuleczko

62 76 79 427

Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

Kierownik – mgr Bogusława Włodarczyk

62 76 79 447

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Kierownik – mgr Maciej Marek

62 76 79 412

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

Kierownik – mgr Ewa Buś – Poniatowska

62 76 79 420

Przejdź do treści