Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

DZIAŁ LABORATORYJNY

Kierownik Działu Laboratoryjnego

mgr Maciej Marek

62 76 79 429

Pracownia Chemiczna Analiz Lekarskich

p.o. Kierownika – Karolina Abdekhir

62 76 79 427

Pracownia Grup Krwi Krwiodawców

Kierownik – mgr Bogusława Włodarczyk

62 76 79 447

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Kierownik – mgr Maciej Marek

62 76 79 412

Pracownia Serologiczna Badań Konsultacyjnych

Kierownik – mgr Ewa Buś – Poniatowska

62 76 79 420

Przejdź do treści