Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

DZIAŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Kierownik Działu Zapewnienia Jakości – mgr Ewa Melka-Foltyńska

62 76 79 441

Pracownia Kontroli Jakości

62 76 79 437

Osoba Odpowiedzialna

62 76 79 441

Przejdź do treści