Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY I OSOBY WYKWALIFIKOWANE

Lekarz czuwający nad bezpieczeństwem krwi

Konsultant do Spraw Krwiolecznictwa

dr n. med. Bożena Andrys

+ 48 502 409 306

Administrator Systemów Informatycznych

mgr Maciej Marek

62 76 79 412

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością

mgr Ewa Melka-Foltyńska

62 76 79 441

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP

mgr Grzegorz Gorzkiewicz

62 76 79 403

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. obronnych

Dorota Waberska

62 76 79 442

d.waberska@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. P.Poż.

Konrad Szymczak

62 76 79 403

Osoba Wykwalifikowana

62 76 79 409

Przejdź do treści