POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY I OSOBY WYKWALIFIKOWANE

Konsultant do Spraw Krwiolecznictwa

lek. Mirosław Mielczarek

62 76 79 442

Administrator Systemów Informatycznych

mgr Maciej Marek

62 76 79 412

m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością

mgr Ewa Melka-Foltyńska

62 76 79 441

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP

mgr Izabela Nałęcz

62 76 79 403

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. obronnych

mgr Donata Nowak

62 76 79 442

d.nowak@krwiodawstwo.kalisz.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. P.Poż.

Konrad Szymczak

62 76 79 403

Osoba Wykwalifikowana

62 76 79 409

Przejdź do treści