Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-) Potrzebna krew o grupie Rh(-)

Dostawa, instalacja, nadzór i serwis serwera bazodanowego na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18-I/8/2022)

https://krwiodawstwo-kalisz.ezamawiajacy.pl/pn/krwiodawstwo-kalisz/demand/notice/public/77008/details

Przejdź do treści