POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Dostawa materiałów eksploatacyjnych (zgrzewów/nożyków) do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu (RCKiK/18/15/2021)

Termin składania ofert do dnia 26.11.2021r. godz. 12.00

Termin otwarcia ofert dnia 26.11.2021r. godz. 12.30

Przejdź do treści