POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW POTRZEBNA KREW

Nowe uprawnienia dla krwiodawców

Szanowni Państwo,

Z uwagi na interpretacyjne problemy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych obowiązującej od dnia 26.01.2021 roku, wyjaśniamy: kwestie:

wszystkim dawcom – tylko w okresie pandemii – przysługują 2 dni wolnego od pracy bez względu na rodzaj oddawanego składnika,

– dawcy, który oddał krew lub jej składniki, np. w piątek, przysługuje dzień wolny od pracy w piątek i w sobotę, czyli w kolejny dzień po dniu oddania,

– ulgi na przejazdy kolejowe przysługują każdemu dawcy, który od dnia ogłoszenia stanu epidemicznego, czyli od dnia 14.03.2020 roku oddał trzy składniki (dotyczy wszystkich składników), uprawnienie obowiązuje przez kolejne 6 miesięcy.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 …

Przejdź do treści